Marko Dimitrijević

predsednik udruženja

Rajko Radosavljević

art direktor

blogchuga.blogspot.rs

 

Damjan Dobrila

web & dizajn

http://dam-dam.net

Ana Ječmenica

saradnik

Marina Crnogorac

saradnik